به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند آخرین مهلت ثبت نام قطعی (پرداخت هزینه ثبت نام) در همایش ساعت 24 روز سه شنبه 30 ام آذر ماه می باشد. بدیهی است پس از این تاریخ دبیر خانه همایش تعهدی در قبال چاپ مقالات در کتابچه همایش و ارائه گواهی های مربوطه نخواهد داشت.

1- عدم پرداخت وجه ثبت نام، به معنای انصراف از پذیرش مقاله محسوب می گردد.
2- در صورت عدم حضور برای ارائه سخنرانی و نصب پوستر، پذیرش صورت نگرفته و گواهی شرکت نیز صادر نخواهد شد.

 

راه های ارتباطی جهت کسب اطلاعات بیشتر:

شماره تماس: 09024868470

تلگرام: imbspa2017@

ایمیل: imbspacongress@imbspa.org