برگزاری اولین جلسه هیأت مدیره جدید

/
اولین جلسه هیأت مدیره جدید انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی…

گزارش برگزاری نوبت دوم مجمع انتخاباتی هیأت مدیره و بازرس

/
جلسه نوبت دوم مجمع انتخاباتی هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی رف…

اطلاعیه مجمع عمومی انتخاباتی انجمن

/
قابل توجه اعضای محترم پیوسته که شرایط حضور در مجمع عمومی انتخاباتی ا…

برگزاری مجمع انتخابات هیأت مدیره و بازرس: 8 مرداد ماه 98

/
قابل توجه اعضای محترم پیوسته انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناس…

گزارش تصویری برگزاری مجمع انتخابات هیأت مدیره

/
روز سه شنبه 11 تیرماه 1398، مجمع انتخابات هیأت مدیره انجمن با حضور جم…

برگزاری مجمع عمومی انتخابات هِیأت مدیره انجمن: 11 تیرماه 1398

/
'به اطلاع اعضای پیوسته انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی و…

فراخوان عضویت در انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

/
قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم :بدینوسیله به اطلاع می ر…

برگزاری مجمع عمومی انتخابات هیأت مدیره: 11 تیرماه 1398

/
قابل توجه اعضای محترم :بدین وسیله از اعضای محترم انجمن علمی …

دریافت کتابچه مقالات اولین همایش ملی دانشجویی (آذر ماه 1396)

/
علاقه مندان می توانند فایل کتابچه مقالات اولین همایش ملی دانش…

برگزاری مجمع عمومی انتخابات هیأت مدیره: 11 تیرماه 1398

/
قابل توجه اعضای محترم :بدین وسیله از اعضای محترم انجمن علمی …