گزارش تصویری اولین همایش دانشجویی انجمن

/
اولین همایش ملی دانشجویی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزش…

عضویت در انجمن و تسهیلات تخفیفی

/
علاقمندان جهت بهره مندی از تسهیلات ویژه انجمن برای اعضای خود از…

انتخاب اولین نماینده شعب استانی در اصفهان

/
با تصویب اعضای هیات مدیره و حضور آقای دکتر نمازی زاده ، ریاست محترم…

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن

/
سیزدهمین جلسه انجمن رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران د…

بزرگداشت استاد رفتار حرکتی : دکتر بهرام

/
تقدیر انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران از سه دهه …

اولین کرسی آزاد اندیشی و نشست تخصصی

/
روز چهارشنبه 26 مهرماه 1396 ، انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی و…

فراخوان عضویت در انجمن

/
با توجه به تأسيس انجمن رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران عل…

اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

/
اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روان­شناسی ورزشی ایران…

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن

/
دوازدهمین جلسه انجمن رفتار حرکتی و روان­شناسی ورزشی ایران در…