گفتگوی زنده اینستاگرام با آقای دکتر واعظ موسوی

/
در ادامه سلسله گفتگوها در صفحه اینستاگرام انجمن، کمیته کارآفرینی و ارتباط با…

هشتمین گفتگوی زنده: آقای دکتر علیرضا بهرامی

/
به اطلاع علاقه مندان می رساند، در ادامه گفتگوهای زنده در صفح…

گزارش جلسه ۳۸ ام هیأت مدیره

/
روز سه شنبه 12 مرداد ماه 1400 ساعت15، هیأت مدیره انجمن سی و هشتمین ج…

گزارش گفتگوی دوم، با دکتر قدیری

/
گزارش گفتگوی شماره 2 دومین گفتگو از سلسله گفتگوهای زنده ای…

ششمین گفتگوی زنده با حضور دکتر ربابه رستمی

/
به اطلاع علاقه مندان می رساند ششمین گفتگو از سلسله گفتگوهای کمیت…

پنجمین گفتگوی زنده با حضور دکتر احمدرضا موحدی

/
پنجمین گفتگوی زنده از سلسله گفتگوهای کمیته کارآفرینی و ارتباط با جا…

گزارشی از گفتگوی اول با آقای دکتر لطفی

/
گزارش گفتگوی شماره 1 اولین گفتگو از سلسله گفتگوهای زنده ای…

گفتگوهای زنده اینستاگرامی: ضرورت و اهداف

/
گفتگوهای زنده اینستاگرامی: ضرورت و اهداف آن کمیته کارآفری…

گفتگو با دکتر محمد تقی اقدسی

/
به اطلاع علاقه مندان می رساند، در ادامه سلسله گفتگوهای زنده،…

سومین گفتگوی زنده کمیته کارآفرینی

/
به اطلاع می رساند در ادامه سلسله گفتگوهای زنده کمیته کارآفرینی و ارتباط با …