نظر به برگزاری نشست ویژه استارت آپ کارآفرینی در رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی در سومین همایش ملی دانشجویی انجمن، از دانشجویان علاقه مند در حیطه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی تقاضا می شود طرح های کارآرفرینی خود را  در قالب موضوعات زیر، مطابق با فرمت طرح کارآفرینی ، تا تاریخ 9 اسفند 99، به آدرس دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

موضوعات قابل ارائه:

 اشتغال زایی در حیطه رشد حرکتی، یادگیری و کنترل حرکتی،  روانشناسی ورزشی، آموزش تربیت بدنی، فناوری در رفتار حرکتی، سلامت ،ارائه خدمات به گروه های خاص.

لطفأ در قسمت موضوع ایمیل، “طرح کارآفرینی سومین همایش دانشجویی” قید شود.

آدرس ایمیل دبیرخانه: motobehave.psy.ir@gmail.com