بایگانی برچسب برای: انجمن علمی رفتار حرکتی

برگزاری اولین جلسه رسمی اعضای هیئت مدیره

/
اولین جلسه رسمی اعضای هیأت مدیره پس از کسب مجوز فعالیت به میزبان…

برگزاری جلسه انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس

/
جلسه مجمع عادی در تاریخ 26 خرداد 1395 برگزار شد. نتایج آراء م…