شرایط عضویت در انجمن:

تمامی دانشجویان و فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دکتری رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي و گرایشهای مرتبط علوم ورزشی می­توانند با عضویت در انجمن و پرداخت حق اشتراک سالیانه از تخفیف ۲۵ درصدی کارگاه­ها، خرید کتب، پرسشنامه و امکانات ویژه اعضا بهره ببرند.

حق عضویت یکساله اعضاء طبق مصوبه مجمع عمومی به شرح ذیل است:

عضویت پیوسته : ۸۰ هزار تومان

(اعضای هیات علمی، فارغ التحصیلان مقطع دکتری و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی و سایر گرایش های مرتبط باشند)

عضویت وابسته : ۶۰ هزار تومان

(اشخاصي كه داراي حداقل درجه كارشناسي در رشته رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی و سایر گرایش های مرتبط هستند که یک سال از فارغ التحصیلی آن گذشته باشند)

عضویت دانشجویی :  ۳۰ هزار تومان

(کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی شاغل در رشته رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی و سایر گرایش های مرتبط)

عضویت حقوقی : یک میلیون تومان

 

لطفا در وارد کردن اطلاعات دقت فرمایید. اطلاعات وارد شده مستقیما برای کارت عضویت استفاده خواهد شد و هر گونه اشتباه تایپی و … نیازمند تکمیل فرم مجدد و پرداخت هزینه عضویت خواهد بود. فایل کارت های عضویت پس از بررسی و تایید اطلاعات ، به صورت الکترونیک به آدرس ایمیل درج شده در فرم عضویت، ارسال خواهد شد.