گزارش برگزاری نوبت دوم مجمع انتخاباتی هیأت مدیره و بازرس

/
جلسه نوبت دوم مجمع انتخاباتی هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی رف…

دریافت کتابچه مقالات اولین همایش ملی دانشجویی (آذر ماه ۱۳۹۶)

/
علاقه مندان می توانند فایل کتابچه مقالات اولین همایش ملی دانش…

دریافت فایل مجموع چکیده مقالات اولین همایش ملی

/
به اطلاع علاقه مندان می ر ساند فایل مجموع چکیده مقالات اواین هم…

نمایش پوسترهای رسیده به اولین همایش ملی

/
علاقه مندان می توانند با مراجعه به لینک سامانه همایش، تصویر پو…

جلسه هماهنگی عوامل اجرایی اولین همایش ملی انجمن

/
روز شنبه،  31 فروردین ماه 1398 اعضای کمیته اجرایی اولین همای…

آغاز ثبت نام کارگاه های آموزشی اولین همایش ملی: با ظرفیت محدود!

/
قابل توجه شرکت کنندگان در اولین همایش ملی: علاقه مندان می توانند هم…

انتشار خبرنامه زمستان ۹۷

/
خبرنامه زمستان 97 انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ا…

برنامه زمان بندی دوره تربیت مربی مهارت های حرکتی بنیادی

/
قابل توجه شرکت کنندگان دوره تربیت مربی مهارت های حرکتی بنیادی…

انتشار خبرنامه پاییز ۹۷

/
خبرنامه پاییز 1397 انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی …