جدیدترین اخبار و مقالات

همایش ها / کارگاه های آموزشی / رویدادها

گزارش تصویری برگزاری مجمع انتخابات هیأت مدیره

/
روز سه شنبه 11 تیرماه 1398، مجمع انتخابات هیأت مدیره انجمن با حضور جم…

برگزاری مجمع عمومی انتخابات هِیأت مدیره انجمن: 11 تیرماه 1398

/
'به اطلاع اعضای پیوسته انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی و…

فراخوان عضویت در انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

/
قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم : بدینوسیله به اطلاع می ر…

برگزاری مجمع عمومی انتخابات هیأت مدیره: 11 تیرماه 1398

/
قابل توجه اعضای محترم : بدین وسیله از اعضای محترم انجمن علمی …

دریافت کتابچه مقالات اولین همایش ملی دانشجویی (آذر ماه 1396)

/
علاقه مندان می توانند فایل کتابچه مقالات اولین همایش ملی دانش…

برگزاری مجمع عمومی انتخابات هیأت مدیره: 11 تیرماه 1398

/
قابل توجه اعضای محترم : بدین وسیله از اعضای محترم انجمن علمی …

برگزاری مجمع عمومی انتخابات هیأت مدیره: 11 تیرماه 98

/
قابل توجه اعضای محترم : بدین وسیله از اعضای محترم انجمن علمی …

دریافت فایل مجموع چکیده مقالات اولین همایش ملی

/
به اطلاع علاقه مندان می ر ساند فایل مجموع چکیده مقالات اواین هم…

نمایش پوسترهای رسیده به اولین همایش ملی

/
علاقه مندان می توانند با مراجعه به لینک سامانه همایش، تصویر پو…

گزارش برگزاری اولین همایش ملی

/
روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه 98، اولین همایش ملی انجمن علمی رفتار …

تمپلیت ارائه پوستر

/
قابل توجه پذیرفته شدگان پوستر لطفا فایل پوسترهای خود را در قالب…

اعلام برنامه زمان بندی و نتایج داوری اولین همایش ملی

/
قابل توجه شرکت کنندگان اولین همایش ملی انجمن: ضمن عرض پوزش از …