نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران از سال 1399، به عنوان مجله رسمی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران فعالیت خود را آغاز کرد. این نشریه به صورت فصلنامه و صرفأ چاپ الکترونیک منتشر می­شود. پژوهش ها در حیطه رفتار حرکتی (یادگیری حرکتی، رشد حرکتی، کنترل حرکتی) و هم چنین روان-شناسی ورزشی، موضوعاتی است که در قالب مقالات اصیل و یا مروری در این نشریه به چاپ می رسد.

نشریه پایبند به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل داده سازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره می باشد. هرگونه سوء رفتار مشکوک در طی مرور و مراحل داوری، مطابق با دستوالعمل کمیته اخلاق چاپ آثار علمی    (COPE)مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران به عنوان صاحب امتیاز نشریه،  مالکیت حق چاپ تمام موارد منتشر شده را دارد. با این وجود بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی آزاد، تمام مطالعات چاپ شده در این نشریه به صورت آزاد در وب سایت نشریه برای عموم بدون پرداخت هزینه قابل دسترس می باشد.

تمامي حقوق مادي و معنوي براي انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران محفوظ است.
طراحی و بهینه سازی سایت توسط شرکت پیشرو آساک