دومین همایش ملی دانشجویی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی ایران

با مشارکت انجمن علمی دانشجویی رفتار حرکتی دانشگاه الزهراء (س)

شرکت در همایش و ارائه مقالات رایگان است.

“ثبت مقالات همایش در ISC”

0روز0ساعت0دقیقه0ثانیه