صدور حکم جناب آقای دکتر احمدرضا موحدی به عنوان نماینده انجمن در استان اصفهان

/
جناب آقای دکتر احمدرضا موحدی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، ا…

صدور حکم جناب آقای دکتر مهدی سهرابی به عنوان نماینده انجمن در استان های خراسان

/
جناب آقای دکتر مهدی سهرابی، عضو محترم هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد،…

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن

/
در روز 17 اردیبهشت ماه 1397، شانزدهمین جلسه انجمن با حضور اعضای …

گزارش برگزاری مجمع عمومی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

/
روز یکشنبه 23 اردیبهشت ماه 1397، مجمع عمومی انجمن علمی رفتار ح…

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالانه در یازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی

/
قابل توجه اعضای محترم پیوسته: جلسه مجمع عمومی عادی سالانه روز …

ثبت انجمن در اداره ثبت شرکت ها

/
انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران مجوز تاسیس و فعا…

گزارش تصویری اولین همایش دانشجویی انجمن

/
اولین همایش ملی دانشجویی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزش…

انتخاب اولین نماینده شعب استانی در اصفهان

/
با تصویب اعضای هیات مدیره و حضور آقای دکتر نمازی زاده ، ریاست محترم…

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن

/
سیزدهمین جلسه انجمن رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران د…