Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/imbspa/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4263

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/imbspa/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4267

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/imbspa/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4263

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/imbspa/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4267

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/imbspa/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4263

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/imbspa/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4267

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/imbspa/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4263

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/imbspa/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4267

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/imbspa/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4263

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/imbspa/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4267

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/imbspa/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4263

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/imbspa/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4267

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/imbspa/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4263

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/imbspa/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4267

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/imbspa/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4263

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/imbspa/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4267

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/imbspa/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4263

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/imbspa/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4267

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/imbspa/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4263

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/imbspa/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4267

بیانیه جمعی از اساتید و متخصصان علوم ورزشی

/
جمعی از اساتید و متخصصین علوم ورزشی بیانیه ای مستند به پژوهش ها …

تصویب نشریه جدید انجمن

/
به اطلاع می رساند "فصلنامه علمی انجمن رفتار حرکتی و روان شناسی ورزش…

تخفیف ویژه برای اعضای انجمن برای شرکت در دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی

/
قابل توجه اعضای محترم انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران:…

گزارش برگزاری نشست تخصصی بازنگری در رشته رفتارحرکتی و روان شناسی ورزشی و زمینه های اشتغال آن

/
روز سه شنبه 10 دی ماه 1398، نشست تخصصی "بازنگری رشته رفتارحرکت…

لینک عضویت در کانال رسمی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

/
به اطلاع می رساند، علاقه مندان می توانند از طریق لینک زیر در…

برگزاری نشست تخصصی بازنگری رشته رفتارحرکتی و روان شناسی ورزشی و زمینه های اشتغال آن: 10 دی ماه 98

/
به اطلاع می رساند، نشست تخصصی "بازنگری رشته رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی و زم…

اطلاعیه تعویق برگزاری نشست بازنگری در رشته رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

/
اعضای محترم انجمن، اساتید و دانشجویان عزیزبه اطلاع  می رساند با ت…

برگزاری نشست بازنگری رشته رفتارحرکتی و روان شناسی ورزشی

/
قابل توجه دانشجویان و اساتید گرامی:انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورز…

گزارش برگزاری نوبت دوم مجمع انتخاباتی هیأت مدیره و بازرس

/
جلسه نوبت دوم مجمع انتخاباتی هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی رف…