کمیته آموزش و پژوهش: دومین نشست با دانش آموخته های رفتار حرکتی

/
در ادامه نشست های کمیته آموزش و پژوهش انجمن، فردا چهارشنبه مورخ 7 م…

گزارش نشست با دانش آموخته های روان شناسی ورزش

/
دومین نشست کمیته آموزش و پژوهش با محوریت مسائل مرتبط با دانش…

دومین نشست دانش آموخته های رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

/
به اطلاع می رساند روز شنبه سوم مهر ماه 1400، دومین نشست از سل…

نشست آموزشی دانش آموختگان رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

/
سلسله نشست های دانش آموختگان رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی از …

برنامه زمان بندی دوره تربیت مربی مهارت های حرکتی بنیادی

/
قابل توجه شرکت کنندگان دوره تربیت مربی مهارت های حرکتی بنیادی…

گزارش برگزاری کارگاه عملی آشنایی با آزمون MABC-2

/
روز پنجشنبه 97/11/11، کارگاه عملی آشنایی با آزمون MABC-2 از طرف انج…

برگزاری کارگاه عملی آشنایی با آزمون MABC-2

/
قابل توجه علاقه مندان و متقاضیان برگزاری کارگاه MABC-2 انجمن علمی رفتار ح…

اطلاعیه تعویق اولین دوره تربیت مربی مهارت های بنیادی

/
قابل توجه علاقه مندان شرکت در این دوره: نظر به درخواست های…

برگزاری دوره تربیت مربی مهارت های حرکتی بنیادی: 15 و 16 اسفند

/
قابل توجه علاقه مندان شرکت در دوره تربیت مربی مهارت های حرکتی …