جدیدترین اخبار و مقالات

همایش ها / کارگاه های آموزشی / رویدادها

جلسه هماهنگی عوامل اجرایی اولین همایش ملی انجمن

/
روز شنبه،  31 فروردین ماه 1398 اعضای کمیته اجرایی اولین همای…

تمدید مهلت ارائه چکیده مقالات به اولین همایش ملی

/
قابل توجه شرکت کنندگان اولین همایش ملی: آخرین مهلت ارسال مقا…

شرکت رایگان در اولین همایش ملی انجمن

/
به اطلاع شرکت کنندگان اولین همایش ملی انجمن می رساند: نظر …

آغاز ثبت نام کارگاه های آموزشی اولین همایش ملی: با ظرفیت محدود!

/
قابل توجه شرکت کنندگان در اولین همایش ملی: علاقه مندان می توانند هم…

تنها 7 روز برای ارسال چکیده مقالات اولین همایش ملی فرصت باقیست!

/
قابل توجه علاقه مندان شرکت در اولین همایش ملی انجمن: به اطلاع م…

فرم دریافت چکیده مقالات اولین همایش ملی

/
قابل توجه شرکت کنندگان اولین همایش ملی: لطفا با توجه به فایل…

انتشار خبرنامه زمستان 97

/
خبرنامه زمستان 97 انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ا…

گزارش برگزاری نشست تخصصی عصب روان شناسی ورزشی

/
روز سه شنبه 21 اسفند ماه 97، نشست تخصصی عصب روان شناسی ورزشی با سخ…

برگزاری نشست تخصصی عصب روان شناسی ورزشی: 21 اسفند ماه 97

/
انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران نشست عصب روان شن…

گزارش تصویری مراسم نکوداشت استاد فرزانه، جناب آقای دکتر محمد خبیری

/
روز یکشنبه 12 اسفند ماه 1397، مراسم نکوداشت استاد فرزانه جناب آقای دکتر م…

برنامه زمان بندی دوره تربیت مربی مهارت های حرکتی بنیادی

/
قابل توجه شرکت کنندگان دوره تربیت مربی مهارت های حرکتی بنیادی…